Ovlivní tuning vozidla a designové úpravy karoserie cenu a nalezení nejlevnějšího povinného ručení?

V dnešní době již existuje spousta firem, které se specializují na tuning a nutno říci, že o tuningové doplňky a nejrůznější vylepšení vozidel je mezi motoristy zájem. S tím se nabízí otázka, zda má takové vylepšení vozidla nějaký dopad na cenu povinného ručení a havarijního pojištění, či nikoliv.

Pro zodpovězení této otázky je třeba si nejprve ujasnit pojmy. V hovorové řeči se výraz tuning používá běžně jak pro výkonnostní, tak pro vzhledové vylepšení vozidla. My pod pojmem tuning rozumíme pouze takové úpravy na vozidle, jejichž účelem je zvýšení výkonu motoru vozidla a zlepšení jeho jízdních vlastností.

Tuning, styling a povinné ručení

Na rozdíl od stylingu, tedy vzhledových úprav na vozidle, které pojišťovnu při sjednávání povinného ručení nezajímají, tuningové úpravy na vozidle mohou mít vliv na výši pojistného. Většina pojišťoven totiž provádí segmentaci mj. na základě výkonu motoru, což znamená, že u takových pojišťoven je povinné ručení pro vozidla s vyšším výkonem motoru dražší, než pro vozidla s nižším výkonem motoru. Některé pojišťovny pak určují sazby podle objemu motoru, v takových případech tuning cenu povinného ručení neovlivní. Totéž platí v případě pojišťoven, které parametry motoru při stanovení sazby za povinné ručení vůbec nezohledňují.

Další rozhodnou skutečností je, zda je změna výkonu vozidla uvedena v technickém průkaze či nikoli. Každopádně, pokud si tuning necháte udělat až po sjednání povinného ručení, měli byste tuto skutečnost pojišťovně oznámit, pro případ, že by se vás týkala změna parametrů pojistky. Pokud tak neučiníte a zaviníte dopravní nehodu, můžete se dostat do situace, že po vás bude pojišťovna požadovat částečnou úhradu plnění, které z vašeho povinného ručení poškozenému vyplatila.

Pokud sjednáváte povinné ručení až po tuningu a pokud uvedete výkon a parametry vozidla odpovídající stavu po změnách provedených na vozidle, nemůžete se dostat do žádných problémů.

Tuning, styling a havarijní pojištění

U havarijního pojištění je situace zcela odlišná. I vzhledové úpravy karoserie, které nemají vliv na výkon motoru vozidla, mohou ovlivnit cenu havarijního pojištění. LED diody, různé doplňky upevňované na karoserii, masky, hlučná koncovka výfuku apod. - to vše může být totiž pojišťovnou považováno za nadstandardní výbavu. Pro pojišťovnu je klient s takovýmto vozem rizikovější, protože tato výbava se jednak stává předmětem zájmu zlodějů, jednak se při havárii snadno poškodí, což zvyšuje i pojistné plnění vyplácené pojišťovnou.

Pokud si takové změny na vozidle necháte udělat až poté, co jste uzavřeli havarijní pojištění, nezapomeňte tyto změny pojišťovně nahlásit. Jinak vám v případě škody na vozidle hrozí krácení pojistného plnění.

NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ
Nevíte si rady? Potřebujete pomoci?
Chcete porovnání pojištění
a propočet na tělo s korunovou přesností?
Volejte analytika na tel 739 586 722