Co hrozí neplatičům povinného ručení?

Ačkoli musí být podle zákona uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na veřejných komunikacích, pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou provozem vozidla, tzv. povinné ručení, zhruba každé deváté registrované vozidlo u nás pojištěno není. Každoročně způsobí řidiči nepojištěných vozidel na českých silnicích kolem 5 tisíc dopravních nehod s celkovou výší škod zhruba 450 miliónů korun. Hmotnou odpovědnost za tyto škody nesou v konečném důsledku viníci nehod. Nezřídka dochází při nehodách zaviněných řidičem nepojištěného vozidla k mnohamiliónovým škodám na zdraví, které pak tito řidiči splácí po zbytek života.

My víme jak na to! S pomocí naší kalkulačky, najdete nejlevnější povinné ručení a výrazně ušetříte!

Přestože mohou být podle zákona na pozemních komunikacích provozována pouze vozidla, pro která je uzavřeno povinné ručení, denně vyjíždí na české silnice i vozidla nepojištěná. Řidiči a vlastníci, resp. provozovatelé takových vozidel se tímto jednáním vystavují jednak riziku různých sankcí, jednak riziku, že budou muset z vlastní kapsy zaplatit škodu, kterou provozem nepojištěného vozidla způsobí. Přičemž mnohdy jde, jak již bylo zmíněno, o nemalé částky.

Osobám, kterým byla způsobena škoda provozem vozidla, pro které nebylo uzavřeno povinné ručení, poskytuje plnění Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu. Do garančního fondu přispívají členskými příspěvky všechny pojišťovny, které jsou oprávněné k poskytování povinného ručení a dále vlastníci nepojištěných vozidel formou sankčního příspěvku.

Proplacené plnění Česká kancelář pojistitelů následně vymáhá na nepojištěném škůdci, a to s bezmála stoprocentní úspěšností.

Není rozumné riskovat a usednout za volant nepojištěného vozidla, ať už vědomě či nevědomě. Pojištění odpovědnosti je třeba si ohlídat, tzn. zda je pro vozidlo uzavřeno a také zda je řádně zaplaceno. I drobné dopravní přestupky totiž mohou skončit velkými škodami na majetku, na zdraví či dokonce na životě, a pokud je škoda způsobena nepojištěným vozidlem, veškeré oprávněné nároky poškozených nakonec v plné výši zaplatí škůdce. Ten se z dluhu nemusí vyvázat do konce života, zvláště pokud zavinil škodu na zdraví s trvalými následky. Přitom povinné ručení je proti tomu zanedbatelnou položkou.

Nejčastějšími viníky škod způsobených provozem nepojištěného vozidla, a to v 80 % případů, jsou muži. Celé dvě třetiny z nich jsou mladší 36-ti let. Často sehraje roli alkohol nebo nepřiměřená rychlost. K poměrně velké části takových nehod dochází o letních víkendových večerech, při návratech z diskoték apod.

Na následujících řádcích vám pro ilustraci předkládáme tři skutečné příběhy lidí, kteří se dostali do velkých finančních problémů díky tomu, že neměli v pořádku povinné ručení.

  • Nezletilý 15letý mladík jel na nepojištěném motocyklu nepřiměřenou rychlostí. Nezvládl řízení a sjel ze silnice do lesa, kde havaroval. Spolujezdec utrpěl při havárii těžké zranění.

Věcná škoda způsobena nebyla, ale škoda na zdraví spolujezdce představuje částku 20.390.485 Kč! Česká kancelář pojistitelů hradí zraněnému spolujezdci veškeré oprávněné nároky, a to postupně. Prozatím byly proplaceny náklady na léčení ve výši 153.482 Kč. Vymáhání dlužné částky převzala advokátní kancelář, přičemž dluh je vzhledem k nezletilosti dlužníka vymáhán současně na jeho rodičích. Dobu úhrady dluhu nelze zatím stanovit, aktuální výše dluhu se vyšplhala na 193.030 Kč. Budoucí pohledávky jsou zatím odhadovány na 20.237.000 Kč.

Povinné ručení pro motocykl, kterým byla tato extrémně vysoká škoda způsobena, se dalo pořídit za pouhých cca 300 Kč na rok!

  • Pětadvacetiletý řidič nepojištěného osobního vozidla nedodržel bezpečnou vzdálenost. Zezadu narazil do osobního vozidla jedoucího před ním a toto se nárazem posunulo na další osobní automobil.

Ke škodám na zdraví nedošlo, ale vznikla věcná škoda ve výši 520.255 Kč.

Česká kancelář pojistitelů uhradila poškozeným jejich veškeré oprávněné nároky. Vyplacené plnění vymohla na řidiči nepojištěného vozidla, který škodu zavinil, v plné výši. Nepojištěný řidič uhradil škodu ve 3 splátkách.

Povinné ručení pro vozidlo, kterým byla škoda způsobena, představovala částku cca 8.000 Kč na rok.

  • Dvaašedesátiletý řidič nepojištěného osobního automobilu při rychlé jízdě nezvládl pravotočivou zatáčku. Dostal se do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním vozem. Obě vozidla následkem nárazu vyjela mimo silnici.

Ke škodám na zdraví nedošlo, ale vznikla věcná škoda ve výši 63.550 Kč.

Česká kancelář pojistitelů uhradila poškozenému veškeré oprávněné nároky. Vyplacené plnění vymohla na řidiči nepojištěného vozidla v plné výši. První část uhradil škůdce na základě výzvy externího exekučního partnera České kanceláře pojistitelů. Zbylou část uhradil následně ve 26 splátkách. Celková částka, kterou nepojištěný řidič zaplatil, se vyšplhala na 75.430 Kč, neboť původní dluh se navýšil o náklady exekuční firmy a o úroky.

Povinné ručení pro vozidlo, kterým byla dopravní nehoda zaviněna, přitom stálo orientačně 3.500 Kč na rok.

NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ
Nevíte si rady? Potřebujete pomoci?
Chcete porovnání pojištění
a propočet na tělo s korunovou přesností?
Volejte analytika na tel 739 586 722