Podvodná jednání při dopravních nehodách v souvislosti s povinným ručením.

K dopravní nehodě, při které nedojde ke škodám na zdraví nebo na majetku třetích osob a současně výše škody nepřekročí částku 100 tisíc korun, nemusí být volána policie. Řidiči této možnosti využívají a nehodu často řeší sami mezi sebou a následně s pojišťovnou. V tom okamžiku jsou mnozí z poškozených překvapeni, jak se jim celá situace zkomplikovala a jakým problémům musí čelit.

Skutečností je, že celých 10 % nehod, ke kterým nebyla volána policie, není pojišťovnám oznamována prostřednictvím formuláře „Záznam o dopravní nehodě“, ale pouze na obyčejném papíře. To může poškozeného při uplatňování nároku na plnění z povinného ručení viníka nehody poškodit. Formulář je sestaven tak, aby účastníky nehody navedl k zaznamenání všech potřebných údajů v souvislosti s nehodou. Mějte proto u sebe při každé jízdě formulář.

Polovina odevzdaných „Záznamů o dopravní nehodě“ je vyplněna nedostatečně. Buď neobsahuje kompletní údaje nebo chybí přesný popis nehody či dobrý nákres. Často ze záznamu nelze určit příčinu nehody a míru zavinění. Někdy z nich dokonce není zřejmé, kdo je pro povinné ručení viníkem nehody a kdo je poškozeným.

Největším překvapením asi je, když viník dodatečně falšuje údaje nebo dokonce popírá svoje zavinění nebo alespoň míru svého zavinění. Podle pojišťoven v povinném ručení takových případů přibývá. Pojišťovny se setkávají i s případy, kdy viníci nehody dodatečně upravují zápis o nehodě.

Někteří řidiči si dodatečně shánějí fingovaná svědectví dopravní nehody. Výjimkou není ani zastrašování poškozeného viníkem nehody ve snaze donutit poškozeného, aby vzal vinu za dopravní nehodu na sebe. A tedy i placení z povinného ručení.

A proto, pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, nenechejte se vynervovat a situaci řešte pokud možno s chladnou hlavou. K mnoha chybám, které následně komplikují likvidaci pojistné události, dochází kvůli stresu. Záznam o dopravní nehodě vyplňte co nejpečlivěji a nejpodrobněji.

NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ
Nevíte si rady? Potřebujete pomoci?
Chcete porovnání pojištění
a propočet na tělo s korunovou přesností?
Volejte analytika na tel 739 586 722